Shrivasta

Nepal in vogelvlucht

Nepal is een klein land, ingeklemd tussen twee reuzen, China in het noorden (Tibet) en Indië in het zuiden, oosten en westen.

Het strekt zich van oost naar west uit over een lengte van 885 km en is van noord naar zuid tussen de 145 km en 241 km breed.

Het laagste punt, Kacha Kalan ligt 70 meter boven de zeespiegel terwijl het hoogste punt de Mount Everest met zijn 8848 meter meteen de hoogste berg ter wereld is.

Dit extreem hoogteverschil en zijn ligging maakt Nepal tot één van de meest veelzijdige landen ter wereld. Nepal is een multicultureel land stevig verankerd in zijn tradities.

Jammer genoeg behoort het ook tot de tien armste landen van de wereld.

Kathmandu

Nepal vormt de brug tussen twee grote culturen, het Indische Hindoeïsme en het Tibetaanse Boeddhisme.

Hoewel overwegend Hindoeïstisch, is het Boeddhisme vooral in het noorden van het land sterk aanwezig.

Er worden meer dan 50 verschillende talen en dialecten gesproken. De officiële taal van het land, het Nepalees, wordt niettemin door iedereen gesproken.

Nepal is weinig verstedelijkt, het is een traditionele rurale gemeenschap.
De grote vallei van Katmandoe telt enkele steden, maar de meerderheid van de bevolking leeft in kleine dorpenAcht op tien inwoners zijn landbouwer. De snelle bevolkingsgroei van Nepal wordt niet opgevangen door de economische ontwikkeling en zijn weinig gedifferentieerde economie. .

Het onderwijssysteem kent grote tekortkomingen en de gezondheidszorg is niet opgewassen tegen de noden van een sterk toenemende bevolking.

Bovendien is het land op politiek vlak erg onstabiel: meer dan vijftien regeringen hebben elkaar afgelost tijdens de voorbije twintig jaar. Het land heeft een Maoïstisch geïnspireerde opstand gekend die tien jaar lang geduurd heeft en meer dan 13.000 slachtoffers heeft gemaakt.

Nepal ondergaat op dit ogenblik een grondige hervorming. De monarchie werd afgeschaft in 2008.

De politieke partijen, inclusief de voormalige Maoïstische rebellen, trachten een duurzame vrede op te bouwen en het land te voorzien van een nieuwe grondwet. 

Ook al zijn goden nooit ver weg in Nepal, het land kent ook een aantal demonen: overbevolking, analfabetisme, ontbossing, ontoereikende transportinfrastructuur, slecht uitgeruste onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen, hoge buitenlandse schuldenlast, chronische politieke instabiliteit.

De regering erkent de noodzaak tot grotere sensibilisering van de bevolking in verband met geboortebeperking maar de ter zake lopende programma’s botsen met een van de belangrijkste elementen uit de Nepalese cultuur: het grote belang van kinderen.

In de meeste rurale gemeenschappen zijn de kinderen voor de familie van levensbelang. Dit geldt in Nepal zowel bij de boeddhisten als bij de hindoes. Immers in een maatschappij waar bij gebrek aan technische middelen men letterlijk de hand aan de ploeg moet slaan, vormen de kinderen een waardevolle “grondstof”.

Zij helpen hun ouders bij het werk en de dagelijkse taken. Bovendien zijn hun kinderen voor de ouders de garantie voor hulp en bijstand eens ze bejaard zijn want er is geen enkele vorm van sociale zekerheid waarop ze beroep kunnen doen.

In Nepal vormen de honderden weeskinderen en/of kinderen van zeer arme families die naar de stad trekken in de hoop op een beter leven een groot probleem.

Dikwijls eindigen ze op straat waar ze trachten te overleven als bedelaar of door klusjes op te knappen.

Tekst samengesteld op basis van informatie van de site :
www.zonehimalaya.net/Nepal/nepal.htmNepal in enkele cijfers

  • Ligging: tussen China en Indië
  • Oppervlakte : 147.181 km²
  • Bevolking : 29 miljoen inwoners
  • Alfabetisering: 53,7%
  • Levensverwachting: 59,4 jaar
  • Verstedelijking: 14.3%
  • Officiële taal : Nepalees
  • Religie: Hindoeïsme, Boeddhisme
  • Staatsvorm: Republiek
  • Klimaat: van subtropisch tot polair